ČLENITÝ SVET HUDBY – svet hudobných druhov, žánrov a štýlov

V rámci tejto kapitoly nás čaká:

 • Funkcie hudby
 • Najznámejšie funkcie hudby
 • Nácvik piesne Chodila dievčina…
 • Vážna hudba (klasická hudba, umelecká hudba) a jej delenie
 • Hudba umeleckých období a slohov 1
 • Hudba umeleckých období a slohov 2
 • Populárna hudba – jej žánre a štýly 1
 • Populárna hudba – jej žánre a štýly 2
 • Populárna hudba – jej žánre a štýly 3
 • Folklór – ľudová hudba jednotlivých regiónov Slovenska
 • Folklór – ľudová hudba nášho regiónu